Valná hromada Vítkovice, a.s. v roce 2008 – výborné hodpodářské výsledky zastiňují pochybnosti o chystaném úpisu

Podle očekávání se na valné hromadě nic zásadního nestalo, ale rozhodně nešlo pouze o věcnou debatu se zvídavými dotazy minoritních akcionářů, na které konstruktivně odpovídali zástupci představenstva, jak by se mohlo zdát např. z některých příspěvků diskuzního fóra. Do podrobností se příliš nezabíhalo, trochu se mlžilo a z některých okamžiků (zejména týkajících se úpisu) mě místy mrazilo v zádech. Je však třeba opět předem zdůraznit, že jde pouze o můj subjektivní pohled.

Valná hromada se konala v klimatizovaném konferenčním sále přímo nad silničním vjezdem do podniku, takže bylo jednání občas přehlušováno projíždějícími náklaďáky a i vzduch v sále byl cítit výfukovými plyny. Atmosféra tedy korespondovala s výrobním zaměřením společnosti Vítkovice. Účastníci valné hromady dostali podrobnou výroční zprávu, a to nejen za Vítkovice, a.s., ale i s konsolidovanými hospodářskými výsledky.

Výsledky hospodaření byly opět vynikající, když v roce 2007 společnost Vítkovice, a.s. zvýšila meziročně čistý zisk o 874 milionů Kč a tržby vrostly o 58 % na 3,397 miliardy Kč. Tento zisk byl však způsoben zejména výplatou dividend dceřinných společností (např. jen samotné Vítkovice Heavy Machinery, a.s. poslaly mateřské společnosti cca 700 milionů Kč), takže mnohem zajímavější jsou konsolidované výsledky, které se však nikde příliš neprezentují. Akcionáři Vítkovic schválili na valné hromadě konsolidovanou účetní uzávěrku, kde konsolidační celek tvoří vedle mateřské firmy dalších třináct dceřiných společností. Konsolidovaný hospodářský výsledek byl 1,612 miliardy Kč (1,163 miliardy Kč v roce 2006), tržby pak dosáhly hodnoty 16,037 miliardy Kč (oproti 14,644 miliardy Kč v roce 2006).

A jaké výsledky jsou očekávány do budoucna? V tomto ohledu bylo představenstvo na můj vkus poměrně pesimistické, když uvedlo, že by se měly výsledky pohybovat na úrovni letošního roku a v případě pozitivního vývoje je možný i růst kolem 5 %. Buď se opravdu letos očekává zvolnění růstu, nebo se představenstvo nechce plánovanými výsledky z nějakých důvodů moc chlubit. Každopádně uvidíme za rok. Byly také uvedeny výsledky (neboli spíše upřesněný plán) za nedokončenou první polovinu letošního roku, kde jsou Vítkovice, a.s. zatím v zisku 940 milionů Kč (při tržbách 1,4 miliardy Kč) a dceřinná společnost Vítkovice Heavy Machinery, a.s. dosahuje zisku 530 milionů Kč při tržbách 3,3 miliardy Kč. Žádné finanční problémy v souvislosti s posilováním české měny podle představenstva nehrozí, stejně tak jsou smlouvy ošetřeny také v souvislosti s prudkým růstem cen vstupních komodit. Takže zatím samé pozitivní zprávy.

Strojírenská společnost Vítkovice miliardový zisk za rok 2007 mezi akcionáře opět nerozdělí a převede celý loňský zisk ve výši 1,379 miliardy Kč na účet nerozděleného zisku, kde tak bude mít firma již téměř pět miliard korun. Pokud však vezmeme konsolidované hospodářské výsledky, tak hodnota nerozdělěného zisku dokonce přesáhne hodnotu 7 miliard Kč (tj. cca 530 Kč na jednu akcii). Pěkné. Veškerý zisk tak půjde v budoucnu patrně na investice, což je i podle mého názoru velmi dobré řešení a přinese to potenciálně rychlejší růst společnosti v dlouhodobém horizontu. Dokonce i KKCG výjimečně hlasovala pro tento návrh. Vítkovice, a.s. mají velké rozvojové plány a stahují postupně vydělané peníze svých dcer na matku, která je pak bude strategicky přerozdělovat. Dividenda není podle slov představenstva jistá ani v roce 2010 (ačkoli byla údajně na minulé valné hromadě slíbena).

Několik zajímavých informací padlo i o největší firmě celého holdingu, a to Vítkovice Heavy Machinery, a.s., která bude rozděleny kvůli logickému slučování výrob (polovina firmy bude přesunuta do společnosti Vítkovice Power Engineering a polovina zůstane), takže můžete ve výroční zprávě nalézt i operaci prodeje a opětového nákupu 49% podílu této společnosti. Polovina (nebo celá společnost, bohužel se nepamatuji) společnosti Vítkovice Heavy Machinery, a.s. pak byla v této souvislosti oceněna na 1,7 miliardy Kč. Jde o důležitý údaj, zejména v souvislosti s možným budoucím vyvlastněním, kdy se z podobných údajů bude patrně odvíjet cena akcie. Tato firma již také není dále předmětem zástavního práva. Výroční zpráva nebyla na valné hromadě k dispozici. Zakázky má firma nasmlouvané údajně až do roku 2013.

Takže abych představenstvu moc nekřivdil, debata o hospodářských výsledcích byla ještě celkem věcná. Mlžení pak přišlo zejména v souvislosti s chystaným úpisem. Nejzajímavější částí valné hromady byl totiž opět úpis, kde je podle mě ještě hodně nevjasněných skutečností. Soud je však stále v nedohlednu a nebylo ještě ani nařízeno soudní jednání, takže je situace zcela stejná jako před rokem. Údajně je to kvůli tomu, že Komárkova KKCG (jako žalující strana) dosud nezaplatila soudní výlohy a schválně tak situaci protahuje. Nezbývá než dodat, že když KKCG v podstatě úpis za stávajících podmínek nechce, tak proč by celou záležitost neprotahovala? Podle KKCG již však bylo počátkem června (kdy přišla soudní výzva) zaplaceno. Ačkoliv si představenstvo nechávalo všechny detaily (nejen) o úpisu pro sebe, tak s touto detailní záležitostí se neváhalo pochlubit. Nežaluje však pouze KKCG, ale celkem tři akcionáři (další dva si už bohužel nepamatuji).

Soudně byl napaden celý úpis včetně technických detailů a otázek na možné zvýhodnění jednotlivých akcionářů. Soud pak 13. srpna 2007 vyhlásil zákaz realizace úpisu. Akcionáři úpis napadli (a požadovali i vysvětlení dozorčí rady) zejména kvůli několika technickým bodům (nikoli kvůli úpisu jako takovému). Bohužel přesné znění těchto bodů měla k dispozici pouze dozorčí rada, a i když se její členové na valné hromadě chvílemi nudili, tak nebyl čas dojít do nějaké kanceláře o několik dveří vedle na kopírku a tento materiál ofotit pro potřeby akcionářů. Nemluvě o tom, že akcionáři jinak dostali všechny ostatní detailní materiály o “sebemenších hloupostech”. Šlo asi o tak tajné body jako např.

– jak bude přesně realizováno druhé kolo úpisu,
– jak se zajistí rovnoprávná informovanost všech akcionářů,
– jak bude zajištěno rovnoprávné upisování všech akcionářů,
– jak dlouho před úpisem bude informace o úpisu zveřejněna,
– jak bude řešena situace více uchazečů při druhém kole a jejich rovnoprávnost.

Aneb vše co by nás všechny určitě také zajímalo. Působilo to na mě dojmem “až bude úpis schválen tak to rychle nějak provedeme, nebudeme to moc řešit a zacpeme si uši při případném křiku”. Je to škoda, protože myšlenka úpisu je sama o sobě dobrá a pro ty, kteří chtějí upsat by šlo o velmi dobrou investici do svého majetku. Bohužel je realizace úpisu netransparentní a zbytečně vyvolává divoké spekulace minoritních akcionářů.

Napaden by opět i způsob realizace úpisu (aneb proč nebylo základní jmění navýšeno např. z nerozděleného zisku předchozích let). Představenstvo se tomuto bodu očividně vyhýbalo a vše dokolečka odkazovalo na soudní jednání: “O chystaném úpisu musí rozhodnout soud a do té doby s tím nelze nic jiného dělat.” Zatím tedy platí vše, co bylo o úpise řečeno na řádné valné hromadě v roce 2007, neboť až po rozhodnutí soudu se uvidí, jaký bude další přesný postup. Nelze ani zrušit usnesení o úpisu z loňské VH, ani změnit důvod, ani případně modifikovat druhé kolo. Takže nebyla ani zcela vyloučena mimořádná valná hromada mezi prvním a druhým kolem úpisu, která by specifikovala podmínky druhého kola. Každopádně dokud soud nevysloví neplatnost úpisu, tak se musí čekat. Představenstvo ze z nepříjemných otázek také “vyvléklo” poukazem na fakt, že úpis nenavrhlo představenstvo, ale jeden z akcionářů, což vyvolalo mezi akcionáři pouze smích.

KKCG vzneslo také dotaz ohledně škody, která měla vzniknout z důvodu úpisu nebo neúpisu, ale škoda zatím nebyla spočítána. Vloni byl totiž úpis zdůvodňován také možnými ekonomickými škodami vyplývajícími z nízkého základního jmění. K tomuto bodu se sešlo dokonce představenstvo i dozorčí rada a nakonec bylo konstatováno, že je to nyní předčasné a představenstvo se tím bude zabývat až to bude aktuální. Byl tedy tento strašák prezentovaný vloni pouze virtuální? Proč si představenstvo nepřipravilo nějakou “litanii” typu “tolik a tolik zakázek bylo ztraceno kvůli nerealizaci úpisu”? Jediné vysvětelní, které se nabízí je skutečnost, že se vůbec nic nestalo.

Dotaz zazněl na investice v roce 2007 a do budoucna, zejména pak na jejich návratnost (např. u plánovaných obrovských projektů). Představenstvo uvedlo, že návratnost pečlivě sleduje a pohybuje se kolem 3 – 4 let (nejlepší je to u IT). Rizikovými faktory jsou ekologickou zátěž a památková ochrana. Při konkrétním dotazu na toto téma jsme ale příliš konkrétní odpovědi nedostali. Chystané investice jsou např. v ruském Magnitogorsku (2 etapy, každá cca 3,7 miliardy Kč), Nové Vítkovice (zatím 1,5 miliardy, celkem se ale počítá s účastí až 10 – 12 miliard Kč, celý projekt se bude skládat z mnoha konkrétních malých projektů), vybavení Moravkoslezského výzkumně technologického centra (1,8 miliardy Kč) a další technologické investice cca 3 miliardy Kč. Jde spíše o strategické investice než každoroční (nové i obnovovací) investice do výroby. Zaměření na technologie je však zcela jistě správné. Dále se průběžně hledají možnosti navyšování výrobních kapacit, a to jak pomocí spolupráce s jinými firmami (např. ŽĎAS), tak i samotným rozšiřováním výroby. Velký potenciál je také v oblasti realit.

Co se týče strategie budoucích investic, tak v tom mají Vítkovice docela jasno, pan Dostál si dokonce připravil na toto téma stručnou prezentaci. Diskutovalo se i o bankovních úvěrech (např. 400 milionů od Komerční banky) a pohledávkách po lhůtě splatnosti – v současné době jde o 537 milionů Kč, např. ještě z let 2000 a 2001 (o velkou sumu také probíhá soudní řízení s Českou konsolidační agenturou, jde o 100% opravnou položku a v případě úspěchu by tedy šla celá suma do zisku). V devadesátých letech také docházelo k výraznému zanedbávání dlouhodobého majetku, který bude postupně obnovován. Vítkovice ale také nechtějí majetek, který nepracuje a nevydělává. Další skrytou “zlatou cihlou” v hospodaření společnosti jsou pozemky pro plánovanou Dolní oblast, kde je v rozvaze všech 360 hektarů uvedeno v pořizovacích cenách (tedy 1,25 miliardy Kč), ale dnešní účetní hodnota je uvedena jen 129 milionů Kč. Vyplývá z toho tedy potenciální (mnoha)miliardový zisk, který se ale zatím nikde neprezentuje (opět se tak mohou objevit spekulace o podceňování společnosti až do případného úpisu či dokonce vyvlastnění).

Na valné hromadě vystoupil několikrát zástupce akcionáře Vítkovice Holding, který zodpovídal dotazy a osvětlil tak některé technické záležitosti, např. zdůvodnění personálních změn v představenstvu a v dozorčí radě. Velmi často vystupoval také zástupce za KKCG (pan Doleček), který podal několik dotazů a protestů a pokusil se provést odvolání členů celého představenstva (neúspěšně). Největší spor se pak rozhořel paradoxně o zaplacení soudních výloh, kdy si oba hlavní rivalové navzájem povyhrožovali dalšími žalobami. Některý z rivalů udělal patrně nějakou administrativní chybu, ale zatím se neví kdo, neboť si obě strany trvaly na svém. Každopádně byla letošní valná hromada klidnější než vloni. Byla tak odvolána pouze část představenstva (a zvolena ve stejném složení), dozorčí rada, schváleny drobné odměny (10 tisíc měsíčně pro člena představenstva a 20 tisíc pro člena dozorčí rady), mírně se pozměnily také stanovy společnosti. Valné hromady se nezúčastnil předseda představenstva pan Světlík, jednání začalo v 9 hodin a v 12:30 bylo ukončeno (s krátkou přestávkou).

Současný počet akcionářů je cca 46 tisíc (většinou tzv. “mrtví” akcionáři, kteří mají několik akcií z kupónové privatizace), což stejně jako loni a vyplývá z toho několik zajímavých faktů. Ani jedna strana tedy nijak agresivně nevykupuje zbývající akcie, tedy “karty jsou již evidentně rozdány”. Naopak, jak je vidět z vývoje kurzu a RM-Systému je cílem udržet stabilní cenu a když se cena trochu pohne nahoru, tak ji srazit dolů. Na otázku, zda se nechystá změna formy akcií (např. na listinné) a budou dále obchodovány na RM-Systému jsme dostali následující odpověď: “Zatím vše zůstává, ale související procesy jsou velmi dynamické, takže není změna vyloučena.” Na řádné valné hromadě bylo během dne přítomno 41 akcionářů (ráno při zahájení 38) s celkovým podílem necelých 91 %. Dotaz na zveřejnění akcionářů s podílem vyšším než 3 % byl zamítnut, takže pokud takoví akcionáři jsou, zůstanou nadále utajeni. Podle spekulací může jít o společníky KKCG či Světlíka, kteří vykupují volné akcie. Neřeší to ale patrně prostřednictvím volného trhu (nebo pouze příležitostně), ale spíše prostřednictvím přímých obchodů. Takže i když se třeba celkový počet akcionářů příliš nezměnil, mohlo prodat několik docela významných hráčů. Stávající rozdělení hlavních akcionářů je tedy stabilní a nic se nezměnilo – VTK Securities, s r. o. (51 %), Vítkovice holding, a.s. (27,5 %) a KKCG (něco přes 10 %). Zbytek je roztroušen mezi drobnými akcionáři, nebo ho tajně získávají právě společníci Komárka či Světlíka.

Jaké je tedy v současné době nejvěší riziko pro drobného akcionáře Vítkovic? Paradoxně nejde vůbec o úpis, kterého se může každý osobně zúčastnit. Co když se ale Komárek se Světlíkem nakonec nějakým způsobem dohodnou? Potom bude patrně vyvlastnění na spadnutí. Bohužel je to varianta, ke které postupně spějeme a která bude postupně i v zájmu všech zainteresovaných. Světlík má majoritu a může si dělat de facto všechno co chce (bylo to vidět i na valné hromadě, kde si prosadil všechno co chtěl). Ale Komárek (KKCG) má zase to, co nemá Světlík – akcie, které potřebuje k definitivnímu vyvlastnění, pokud se nebude chtít dělit s minoritními akcionáři o budoucí tučné zisky. Pokud tedy k jejich dohodě dojde, vyvlastnění bude velmi pravděpodobně následovat. Drobní akcionáři sice nebudou přímo “okradeni”, ale i když dostanou na základě ocenění nějakou slušnou cenu (řekněme třeba současných 700 Kč), nedostanou se už ale k potenciální hodnotě společnosti, kvůli které většina z nás tyto akcie stále drží.

Případné dotazy a komentáře si nenechávejte pro sebe, možná jde o poslední článek k tomuto tématu, neboť jak mě kolega upozornil, tak zdarma zveřejňuji pro mnohé akcionáře velmi zajímavé a podrobné informace, které jsou i v dnešní době poměrně nedostatkovým zbožím. Každopádně ohledně Vítkovic nás do budoucna čeká ještě velmi zajímavý příběh.

Nejoblíbenější hosting pro WordPress WEDOS.cz

3 thoughts on “Valná hromada Vítkovice, a.s. v roce 2008 – výborné hodpodářské výsledky zastiňují pochybnosti o chystaném úpisu”

  1. Máte kvalitní blog. Zařadil jsem Vás do Kam pro prachy? Velmi ocením, pokud si mne také dáte do odkazů. S pozdravem Hýsek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *