Náhledový obrázek se neobjeví na webu

Úvodní stránka Fórum podpory WordPressu Šablony, CSS (zobrazení webu) Náhledový obrázek se neobjeví na webu

Zvolené téma obsahuje celkem 5 odpovědí. Do diskuze (3 účastníci) se naposledy zapojil uživatel  admin a poslední změna je stará 5 let, 7 měsíců.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 6 příspěvků - 1. až 6. (z celkem 6)
 • Autor
  Příspěvky
 • #4057

  giany
  Participant

  Ahoj,

  jsem úplný začátečník. V administraci WordPress umístím náhledový obrázek, dám publikovat ale následně se neobjeví na webové stránce. Ani náhledový obrázek ani ve slideru.

  Můžete mi prosím jako úplnému začátečníkovi poradit co mám udělat? Díky moc

  #16574

  giany
  Participant

  tohle je můj index.php:

  <?php include (ABSPATH . '/wp-content/plugins/front-slider/front-slider.php');?>
  <?php
  /**
   * The main template file.
   *
   * This is the most generic template file in a WordPress theme
   * and one of the two required files for a theme (the other being style.css).
   * It is used to display a page when nothing more specific matches a query.
   * E.g., it puts together the home page when no home.php file exists.
   * Learn more: http://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy
   *
   * @package web2feel
   * @since web2feel 1.0
   */
  
  get_header(); ?>
  
  		<div id="primary" class="content-area grid_8">
  			<div id="content" class="site-content" role="main">
  
  			<?php if ( have_posts() ) : ?>
  
  				<?php /* Start the Loop */ ?>
  				<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
  
  					<?php
  						/* Include the Post-Format-specific template for the content.
  						 * If you want to overload this in a child theme then include a file
  						 * called content-___.php (where ___ is the Post Format name) and that will be used instead.
  						 */
  						get_template_part( 'content', get_post_format() );
  					?>
  
  				<?php endwhile; ?>
  
  				<?php web2feel_content_nav( 'nav-below' ); ?>
  
  			<?php elseif ( current_user_can( 'edit_posts' ) ) : ?>
  
  				<?php get_template_part( 'no-results', 'index' ); ?>
  
  			<?php endif; ?>
  
  			</div><!-- #content .site-content -->
  		</div><!-- #primary .content-area -->
  
  <?php get_sidebar(); ?>
  <?php get_footer(); ?>
  #16575

  giany
  Participant

  A tohle functions.php:

  <?php
  /**
   * web2feel functions and definitions
   *
   * @package web2feel
   * @since web2feel 1.0
   */
  require_once('class-tgm-plugin-activation.php');
  include ( 'getplugins.php' );
  include ( 'aq_resizer.php' );
  include ( 'slide.php' );
  include ( 'guide.php' );
  
  /* Theme updater */
  require 'updater.php';
  $example_update_checker = new ThemeUpdateChecker(
  	'Pilgrim', //Theme folder name, AKA "slug". 
  	'http://www.fabthemes.com/versions/pilgrim.json' //URL of the metadata file.
  );
  
  /**
   * Set the content width based on the theme's design and stylesheet.
   *
   * @since web2feel 1.0
   */
  if ( ! isset( $content_width ) )
  	$content_width = 640; /* pixels */
  
  if ( ! function_exists( 'web2feel_setup' ) ):
  /**
   * Sets up theme defaults and registers support for various WordPress features.
   *
   * Note that this function is hooked into the after_setup_theme hook, which runs
   * before the init hook. The init hook is too late for some features, such as indicating
   * support post thumbnails.
   *
   * @since web2feel 1.0
   */
  function web2feel_setup() {
  	/**
  	 * Custom template tags for this theme.
  	 */
  	require( get_template_directory() . '/inc/template-tags.php' );
  
  	/**
  	 * Custom functions that act independently of the theme templates
  	 */
  	//require( get_template_directory() . '/inc/tweaks.php' );
  
  	/**
  	 * Custom Theme Options
  	 */
  	//require( get_template_directory() . '/inc/theme-options/theme-options.php' );
  	add_theme_support( 'custom-background' );
  
  	/**
  	 * Make theme available for translation
  	 * Translations can be filed in the /languages/ directory
  	 * If you're building a theme based on web2feel, use a find and replace
  	 * to change 'web2feel' to the name of your theme in all the template files
  	 */
  	load_theme_textdomain( 'web2feel', get_template_directory() . '/languages' );
  
  	/**
  	 * Add default posts and comments RSS feed links to head
  	 */
  	add_theme_support( 'automatic-feed-links' );
  
  	/**
  	 * Enable support for Post Thumbnails
  	 */
  	add_theme_support( 'post-thumbnails' );
  
  	/**
  	 * This theme uses wp_nav_menu() in one location.
  	 */
  	register_nav_menus( array(
  		'primary' => __( 'Primary Menu', 'web2feel' ),
  	) );
  
  	function check_for_submenu($classes, $item) {
  	  global $wpdb;
  	  $has_children = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(meta_id) FROM wp_postmeta WHERE meta_key='_menu_item_menu_item_parent' AND meta_value='".$item->ID."'");
  	  if ($has_children > 0) array_push($classes,'dir'); // assign the class dir to list items with sub menu.
  	  return $classes;
    }
    add_filter( 'nav_menu_css_class', 'check_for_submenu', 10, 2);
  
  	/**
  	 * Add support for the Aside Post Formats
  	 */
  	//add_theme_support( 'post-formats', array( 'aside', ) );
  }
  endif; // web2feel_setup
  add_action( 'after_setup_theme', 'web2feel_setup' );
  
  /**
   * Register widgetized area and update sidebar with default widgets
   *
   * @since web2feel 1.0
   */
  function web2feel_widgets_init() {
  	register_sidebar( array(
  		'name' => __( 'Sidebar', 'web2feel' ),
  		'id' => 'sidebar-1',
  		'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
  		'after_widget' => '</aside>',
  		'before_title' => '<h1 class="widget-title">',
  		'after_title' => '</h1>',
  	) );
  
  	register_sidebar(array(
  		'name' => 'Footer',
  		'before_widget' => '<li class="botwid grid_3 %2$s">',
  		'after_widget' => '',
  		'before_title' => '<h3 class="bothead">',
  		'after_title' => '</h3>',
  	));
  }
  add_action( 'widgets_init', 'web2feel_widgets_init' );
  
  /**
   * Enqueue scripts and styles
   */
  function web2feel_scripts() {
  	wp_enqueue_style( 'style', get_stylesheet_uri() );
  	wp_enqueue_style( '960', get_template_directory_uri() .'/css/960.css');
  	wp_enqueue_style( 'flexslider', get_template_directory_uri() . '/css/flexslider.css');
  	wp_enqueue_script( 'flexsliderjs', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.flexslider-min.js', array( 'jquery' ), '20120206', true );
  	wp_enqueue_script( 'superfish', get_template_directory_uri() . '/js/superfish.js', array( 'jquery' ), '20120206', true );
  	wp_enqueue_script( 'custom', get_template_directory_uri() . '/js/custom.js', array( 'jquery' ), '20120206', true );
  	if ( is_singular() && comments_open() && get_option( 'thread_comments' ) ) {
  		wp_enqueue_script( 'comment-reply' );
  	}
  }
  add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'web2feel_scripts' );
  
  /* CUSTOM EXCERPTS */
  function wpe_excerptlength_home($length) {
    return 20;
  }
  function wpe_excerpt($length_callback='', $more_callback='') {
    global $post;
    if(function_exists($length_callback)){
      add_filter('excerpt_length', $length_callback);
    }
    if(function_exists($more_callback)){
      add_filter('excerpt_more', $more_callback);
    }
    $output = get_the_excerpt();
    $output = apply_filters('wptexturize', $output);
    $output = apply_filters('convert_chars', $output);
    $output = '<p>'.$output.'</p>';
    echo $output;
  }
  
  /* Credits */
  function selfURL() {
   $uri = isset($_SERVER) ? $_SERVER :
   $_SERVER;
   $uri = parse_url($uri,PHP_URL_PATH);
   $protocol = $_SERVER ? 'https' : 'http';
   $port = ($_SERVER["SERVER_PORT"] == "80") ? "" : (":".$_SERVER["SERVER_PORT"]);
   $server = ($_SERVER == 'localhost') ? $_SERVER["SERVER_ADDR"] : $_SERVER;
   return $protocol."://".$server.$port.$uri;
  }
  
  function fflink() {
  global $wpdb, $wp_query;
  if (!is_page() && !is_front_page()) return;
  $contactid = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'page' AND post_title LIKE 'contact%'");
  if (($contactid != $wp_query->post->ID) && ($contactid || !is_front_page())) return;
  $fflink = get_option('fflink');
  $ffref = get_option('ffref');
  $x = $_REQUEST;
  if (!$fflink || $x && ($x == $ffref)) {
   $x = $x ? '&ffref='.$ffref : '';
   $response = wp_remote_get('http://www.fabthemes.com/fabthemes.php?getlink='.urlencode(selfURL()).$x);
   if (is_array($response)) $fflink = $response; else $fflink = '';
   if (substr($fflink, 0, 11) != '!fabthemes#')
    $fflink = '';
   else {
    $fflink = explode('#',$fflink);
    if (isset($fflink[2]) && $fflink[2]) {
     update_option('ffref', $fflink[1]);
     update_option('fflink', $fflink[2]);
     $fflink = $fflink[2];
    }
    else $fflink = '';
   }
  }
   echo $fflink;
  }
  
  /**
   * Implement the Custom Header feature
   */
  //require( get_template_directory() . '/inc/custom-header.php' );
  #16577

  sjiamnocna
  Participant
  Web

  hledejte v šabloně funkci the_post_thumbnail() – používá se ke zobrazení náhledového obrázku v šabloně (nejčastěji jen archivy – archive.php nebo index.php ale někdy i na výpisu – single.php). Dříve jsem o tom sepsal takový článeček, určený zejména začátečníkům a mně (pro upomenutí funkcí atp.) :)

  #23589

  admin
  Keymaster
  Web

  @giany: Podle zrojového kódu sice nelze poznat všechno, ale patrně jde o šablonu Pilgrim (od Fabthemes, možná nějak zprostředkovaná dalším webem web2feel).

  Ze souboru functions.php je zřejmé, že šablona možnost nastavení náhledových obrázků podporuje:

  add_theme_support( 'post-thumbnails' );

  Soubor index.php pak pomocí funkce get_template_part() odsunuje zobrazení jednotlivých příspěvků ve výpisu na soubor content.php (pro zobrazení konkrétního příspěvku pak content-single.php):

  get_template_part( 'content', get_post_format() );

  Ale v souboru content.php však náhledové obrázky zobrazovány evidentně nejsou, aneb jak naznačil @sjiamnocna, chybí tam funkce the_post_thumbnail(). Budete tam muset zmiňovanou funkci doplnit nebo zkusit nějaký plugin, např. Thumbnail Before Content.

  Pokud se ale podíváte na soubor slide.php, tak tam by měly být náhledové obrázky používány (pomocí funkce get_post_thumbnail_id()), jediný problém, který by se tam mohl objevit spočívá v tom, že jste třeba nahrál příliš malé obrázky… Ale nevím, bylo by potřeba to asi celé vidět přímo na webu…

  #23590

  admin
  Keymaster
  Web

  Mimochodem, když procházím soubory šablony, tak se mi zdá, že jsou trochu jiné, možná nemáte aktuální verzi šablony Pilgrim nebo tam došlo k nějakým dalším úpravám? Aktuálně stažená verze přiložena…

  Attachments:
  1. Pilgrim.zip
Aktuálně je na stránce zobrazeno 6 příspěvků - 1. až 6. (z celkem 6)

Pokud chcete odpovědět na toto téma, musíte se nejdříve přihlásit.