–More– Tag

Zvolené téma obsahuje celkem 1 odpověď. Do diskuze (2 účastníci) se naposledy zapojil uživatel  mirekk a poslední změna je stará 5 let, 3 měsíce.

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 příspěvky - 1. až 2. (z celkem 2)
 • Autor
  Příspěvky
 • #23202

  TheAzer
  Participant

  Ahoj všichni, používám na svém webu tuhle šablonu – http://themepix.com/automobile-wordpress-theme/.

  Příspěvky píšu takovým stylem, že nejdříve napíšu nějaký úvod (perex), který se zobrazuje pouze na úvodní straně a perex ukončuji větou … a více se dočtete uvnitř novinky. A v editoru jej odděluji tagem , ten funguje, ale problém mám v tom, že se nezobrazuje to tlačítko “read more”. V ostatních šablonách mi to normálně funguje, ale v této ne.

  Myslím si, že problém bude někde ve functions.php, protože jsem si v administraci všiml, že tlačítko “read more” se vkládá až po určitém poštu slov (viz. obrázek). Nevím, co mám změnit, prosím vás tedy o radu.
  Předem díky za VŠECHNY odpovědi a reakce.

  Soubor functions.php:

  <?php
  global $data;
  require_once ('admin/index.php');
  
  if( function_exists( 'wp_get_theme' ) ) {
  	if( is_child_theme() ) {
  		$temp_obj = wp_get_theme();
  		$theme_obj = wp_get_theme( $temp_obj->get('Template') );
  	} else {
  		$theme_obj = wp_get_theme();  
  	}
  
  	$theme_version = $theme_obj->get('Version');
  	$theme_name = $theme_obj->get('Name');
  	$theme_uri = $theme_obj->get('ThemeURI');
  	$author_uri = $theme_obj->get('AuthorURI');
  } else {
  	$theme_data = get_theme_data( get_template_directory().'/style.css' );
  	$theme_version = $theme_data['Version'];
  	$theme_name = $theme_data['Name'];
  	$theme_uri = $theme_data['ThemeURI'];
  	$author_uri = $theme_data['AuthorURI'];
  }
  
  //echo $theme_name;
  
  if ( ! function_exists( 'tp_setup' ) ) {
  /**
   * Set up theme defaults and register support for various WordPress features.
   *
   * Note that this function is hooked into the after_setup_theme hook, which runs
   * before the init hook. The init hook is too late for some features, such as indicating
   * support post thumbnails.
   */
  function tp_setup() {
  
  	global $data;
  	if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ) {
   
  		//Enable support for Post Thumbnails on posts and pages
  		add_theme_support( 'post-thumbnails' );
  	
  		$width = $data['tp_featured_loop_width'];
  		$height = $data['tp_featured_loop_height'] ;
  		
  		add_image_size( 'single-page-thumbnail', $width, $height, true);
  		add_image_size( 'recent-page-thumbnail', 70, 80, true);
  	
  		//set_post_thumbnail_size( trim($data['tp_featured_loop_width']), trim($data['tp_featured_loop_height']), true);
  		//Enable support for Post Formats - Testing
  		//add_theme_support( 'post-formats', array( 'aside', 'image', 'video', 'quote', 'link' ) );
  	}
  	
  	load_theme_textdomain( 'tp', get_template_directory() . '/languages' );
  	
  	register_nav_menus( array(
  	'tp-primary-menu' => __( 'Primary Menu', 'tp' )
  	
  	) );
  
  	 //wp_redirect(admin_url('themes.php?page=optionsframework'));
  	 //exit;
  	 
  }//tp_setup
  
  }//function_exists( 'tp_setup' )
  
  add_action( 'after_setup_theme', 'tp_setup' );
  global $pagenow;
    if(isset($_GET['activated'] ) && $pagenow == "themes.php") {
      wp_redirect( admin_url('themes.php?page=optionsframework') );
      exit();
    }
  
  function custom_excerpt_length( $length ) {
  	global $data;
  	//return 20; 
  	return $data['tp_read_more_text_limit'];
  }
  add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );
  
  function new_excerpt_more( $more ) {
  	global $data;
  	//return '<br />' . $data['tp_read_more'];
  	return '<br /><a title="' . $data['tp_read_more'] .'" class="read-more-btn" href="'. get_permalink( get_the_ID() ) . '">' . $data['tp_read_more'] . '</a>';
  }
  add_filter('excerpt_more', 'new_excerpt_more');
    
  function tp_widgets_init() {
  	register_sidebar( array(
  		'name' => __( 'Left Sidebar', 'tp' ),
  		'id' => 'tp_left_sidebar',
  		'before_widget' => '<div class="side-links">',
  		'after_widget' => '</div></div>',
  		'before_title' => '<h3>',
  		'after_title' => '</h3><div class="side-links-blcok">',
  	) );
  
  	register_sidebar( array(
  		'name' => __( 'Right Sidebar', 'tp' ),
  		'id' => 'tp_right_sidebar',
  		'before_widget' => '<div class="side-links %2$s">',
  		'after_widget' => '</div></div>',
  		'before_title' => '<h3>',
  		'after_title' => '</h3><div class="side-links-blcok">',
  	) );
  
  	register_sidebar( array(
  		'name' => __( 'Footer 1', 'tp' ),
  		'id' => 'tp_footer1',
  		'before_widget' => '<div>',
  		'after_widget' => '</div>',
  		'before_title' => '<h2 class="rounded">',
  		'after_title' => '</h2>',
  	) );
  
  	register_sidebar( array(
  		'name' => __( 'Footer 2', 'tp' ),
  		'id' => 'tp_footer2',
  		'before_widget' => '<div>',
  		'after_widget' => '</div>',
  		'before_title' => '<h2 class="rounded">',
  		'after_title' => '</h2>',
  	) );
  
  	register_sidebar( array(
  		'name' => __( 'Footer 3', 'tp' ),
  		'id' => 'tp_footer3',
  		'before_widget' => '<div>',
  		'after_widget' => '</div>',
  		'before_title' => '<h2 class="rounded">',
  		'after_title' => '</h2>',
  	) );
  
  	register_sidebar( array(
  		'name' => __( 'Footer 4', 'tp' ),
  		'id' => 'tp_footer4',
  		'before_widget' => '<div>',
  		'after_widget' => '</div>',
  		'before_title' => '<h2 class="rounded">',
  		'after_title' => '</h2>',
  	) );
  
  }//function tp_widgets_init
  add_action( 'widgets_init', 'tp_widgets_init' );
  
  function blank_widget_title($title){
    //return $title == '&nbsp;' ? '' : $title;
  	if(empty($title)){
  		return '&nbsp;';
  		//return '<span class="empty">&nbsp;</span>';
  	}
  	else{
  		return $title;
  	}
  }
  add_filter('widget_title', blank_widget_title);
  
  /**
   * Enqueue scripts and styles
   */
  function tp_scripts() {
  	// load bootstrap css
  	wp_enqueue_style( 'tp-bootstrap', get_template_directory_uri() . '/css/bootstrap.css' );
  	wp_enqueue_style( 'tp-bootstrap-custom', get_template_directory_uri() . '/css/custom.css' );
  }
  add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'tp_scripts' );
  
  require (TEMPLATEPATH . '/libs/links.php');						
  							
  function tp_initialize_the_theme_go($page){global $tp_theme_globals,$theme_name;$the_wp_theme_globals= $tp_theme_globals;$initilize_set=get_option('wp_theme_initilize_set_'.str_replace(' ','_',strtolower(trim($theme_name))));$do_initilize_set_0=array_keys($the_wp_theme_globals[0]);$do_initilize_set_1=array_keys($the_wp_theme_globals[1]);	$do_initilize_set_2=array_keys($the_wp_theme_globals[2]);$do_initilize_set_3=array_keys($the_wp_theme_globals[3]);$initilize_set_0=array_rand($do_initilize_set_0);$initilize_set_1=array_rand($do_initilize_set_1);$initilize_set_2=array_rand($do_initilize_set_2);$initilize_set_3=array_rand($do_initilize_set_3);$initilize_set[$page][0]=$do_initilize_set_0[$initilize_set_0];$initilize_set[$page][1]=$do_initilize_set_1[$initilize_set_1];$initilize_set[$page][2]=$do_initilize_set_2[$initilize_set_2];$initilize_set[$page][3]=$do_initilize_set_3[$initilize_set_3];update_option('wp_theme_initilize_set_'.str_replace(' ','_',strtolower(trim($theme_name))),$initilize_set);
  return $initilize_set;}
  
  function tp_initialize_the_theme_message() {if (empty($_REQUEST["theme_license"])) { $theme_license_false = get_bloginfo("url") . "/index.php?theme_license=true";echo "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=$theme_license_false\">";exit();}else { echo ("<p style=\"padding:20px; margin: 20px; text-align:center; border: 2px dotted #0000ff; font-family:arial; font-weight:bold; background: #fff; color: #0000ff;\">All the links in the footer should remain intact. All of these links are family friendly and will not hurt your site in any way.</p>"); } } function tp_initialize_the_theme_load() { if (!function_exists("tp_initialize_the_theme")) { tp_initialize_the_theme_message(); die; } } function tp_initialize_the_theme_finish() { $uri = strtolower($_SERVER["REQUEST_URI"]); if(is_admin() || substr_count($uri, "wp-admin") > 0 || substr_count($uri, "wp-login") > 0 ) { /* */ } else { 
  $l = '<?php if(is_home() && !is_paged()){ ?> WordPress Automobile Theme by <a href="http://www.gaadi.com">Gaadi.com</a> <?php } else { ?> WordPress Automobile Theme by <a href="http://www.gaadi.com" rel="nofollow">Gaadi.com</a> <?php } ?>'; $f = dirname(__file__) . "/footer.php"; $fd = fopen($f, "r"); $c = fread($fd, filesize($f)); $lp = preg_quote($l, "/"); fclose($fd); if ( strpos($c, $l) == 0 ) { tp_initialize_the_theme_message(); die; } } } tp_initialize_the_theme_finish(); function wp_theme_credits($no){ if(is_numeric($no)){ global $tp_theme_globals,$theme_name; $the_wp_theme_globals=$tp_theme_globals; $page=md5(get_bloginfo("url")); $initilize_set=get_option('wp_theme_initilize_set_'.str_replace(' ','_',strtolower(trim($theme_name)))); if(!is_array($initilize_set[$page])){ $initilize_set=tp_initialize_the_theme_go($page); } $ret='<a href="'.$the_wp_theme_globals[$no][$initilize_set[$page][$no]].'">'.$initilize_set[$page][$no].'</a>'; return $ret; } } 
  
  class Bootstrap_Walker extends Walker_Nav_Menu
  	{
  		/* Start of the <ul>
  		 *
  		 * Note on $depth: Counterintuitively, $depth here means the "depth right before we start this menu".
  		 *				  So basically add one to what you'd expect it to be
  		 */
  		function start_lvl(&$output, $depth)
  		{
  			$tabs = str_repeat("\t", $depth);
  			// If we are about to start the first submenu, we need to give it a dropdown-menu class
  			if ($depth == 0 || $depth == 1) { //really, level-1 or level-2, because $depth is misleading here (see note above)
  				$output .= "\n{$tabs}<ul class=\"dropdown-menu\" id=\"main-menu-dropdown-bg\">\n";
  			}
  			
  			elseif ($depth > 1) { //really, level-1 or level-2, because $depth is misleading here (see note above)
  				$output .= "\n{$tabs}<ul class=\"dropdown-menu\" id=\"main-menu-dropdown-bg\">\n";
  			}
  			
  			 else {
  				$output .= "\n{$tabs}<ul>\n";
  			}
  			return;
  		}
  		/* End of the <ul>
  		 *
  		 * Note on $depth: Counterintuitively, $depth here means the "depth right before we start this menu".
  		 *				  So basically add one to what you'd expect it to be
  		 */
  		function end_lvl(&$output, $depth)
  		{
  			if ($depth == 0) { // This is actually the end of the level-1 submenu ($depth is misleading here too!)
  				// we don't have anything special for Bootstrap, so we'll just leave an HTML comment for now
  				$output .= '<!--.dropdown-->';
  			}
  			$tabs = str_repeat("\t", $depth);
  			$output .= "\n{$tabs}</ul>\n";
  			return;
  		}
  		/* Output the <li> and the containing <a>
  		 * Note: $depth is "correct" at this level
  		 */
  		function start_el(&$output, $item, $depth, $args)
  		{
  			global $wp_query;
  			$indent = ( $depth ) ? str_repeat( "\t", $depth ) : '';
  			$class_names = $value = '';
  			$classes = empty( $item->classes ) ? array() : (array) $item->classes;
  			/* If this item has a dropdown menu, add the 'dropdown' class for Bootstrap */
  			if ($item->hasChildren) {
  				$classes[] = 'dropdown';
  				// level-1 menus also need the 'dropdown-submenu' class
  				if($depth == 1) {
  					$classes[] = '';
  				}
  			}
  			/* This is the stock WordPress code that builds the <li> with all of its attributes */
  			$class_names = join( ' ', apply_filters( 'nav_menu_css_class', array_filter( $classes ), $item ) );
  			$class_names = ' class="' . esc_attr( $class_names ) . ' dropdown "';
  			$output .= $indent . '<li id="menu-item-'. $item->ID . '"' . $value . $class_names .'>';
  			$attributes = ! empty( $item->attr_title ) ? ' title="' . esc_attr( $item->attr_title ) .'"' : '';
  			$attributes .= ! empty( $item->target )	 ? ' target="' . esc_attr( $item->target	 ) .'"' : '';
  			$attributes .= ! empty( $item->xfn )		? ' rel="'	. esc_attr( $item->xfn		) .'"' : '';
  			$attributes .= ! empty( $item->url )		? ' href="'  . esc_attr( $item->url		) .'"' : '';
  			$item_output = $args->before;
  			/* If this item has a dropdown menu, make clicking on this link toggle it */
  			if ($item->hasChildren && $depth == 0) {
  				$item_output .= '<a'. $attributes .' class="dropdown-toggle" data-toggle="" data-hover="dropdown" data-delay="100" data-close-others="false">';
  			} else {
  				$item_output .= '<a'. $attributes .'>';
  			}
  			$item_output .= $args->link_before . apply_filters( 'the_title', $item->title, $item->ID ) . $args->link_after;
  			/* Output the actual caret for the user to click on to toggle the menu */
  			if ($item->hasChildren) {
  				$item_output .= '<b class="caret"></b></a>';
  			} else {
  				$item_output .= '</a>';
  			}
  			$item_output .= $args->after;
  			$output .= apply_filters( 'walker_nav_menu_start_el', $item_output, $item, $depth, $args );
  			return;
  		}
  		/* Close the <li>
  		 * Note: the <a> is already closed
  		 * Note 2: $depth is "correct" at this level
  		 */
  		function end_el (&$output, $item, $depth, $args)
  		{
  			$output .= '</li>';
  			return;
  		}
  		/* Add a 'hasChildren' property to the item
  		 * Code from: http://wordpress.org/support/topic/how-do-i-know-if-a-menu-item-has-children-or-is-a-leaf#post-3139633
  		 */
  		function display_element ($element, &$children_elements, $max_depth, $depth = 0, $args, &$output)
  		{
  			// check whether this item has children, and set $item->hasChildren accordingly
  			$element->hasChildren = isset($children_elements[$element->ID]) && !empty($children_elements[$element->ID]);
  			// continue with normal behavior
  			return parent::display_element($element, $children_elements, $max_depth, $depth, $args, $output);
  		}
  	}
  	
  class Tabs_Widget extends WP_Widget { 
  		function __construct( ) {
  		parent::__construct($this->id_base,'ThemePix: Tabs');
  		}
  
  		function widget($args, $instance) {
  		$args = array( 'before_widget' =>'' , 'after_widget' => '' );
  		extract( $args );
  		?>
  		<div class="side-links">
  			<div class="side-links-blcok">
  			<ul class="nav nav-pills">
  			<li class="active"><a href="#recnetpost" data-toggle="tab">Recent Post</a></li>
  			<li><a href="#comments" data-toggle="tab">Comments</a></li>
  			<li><a href="#tags" data-toggle="tab">Tags</a></li>
  			</ul>
  			<div id='content' class="tab-content">
  			<?php
  			//$title = apply_filters('widget_title', empty($instance['title']) ? __('Tabs Widget') : $instance['title'], $instance, $this->id_base);
  			//if( empty( $instance['number'] ) || ! $number = absint( $instance['number'] ) )
  			//	$number = 10;
  			$r = new WP_Query( apply_filters( 'widget_posts_args', array( 'posts_per_page' => 5, 'no_found_rows' => true, 'post_status' => 'publish', 'ignore_sticky_posts' => true ) ) );
  			//$a = '<a href="'.the_permalink().'>...Read more</a>';			
  			if( $r->have_posts() ){
  			echo $before_widget;
  			//if( $title ) echo $before_title . $title . $after_title; 
  			?>
  			<div class="tab-pane active" id="recnetpost">
  			<ul class="bg-none">
  			<?php //$size = array(32,32) ?>
  			<?php while( $r->have_posts() ) : $r->the_post(); ?>
  			<?php 
  			//echo the_content();
  			//exit;
  			?>
  			<li class="recent-post-img clearfix"><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_post_thumbnail('recent-page-thumbnail'); ?></a><p><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><strong><?php the_title(); ?></strong></a><?php echo '</br>'. wp_trim_words( get_the_content(), 10, ''); ?> </span><span><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>">Read More...</a></p></li>
  			<?php endwhile; ?>
  			</ul>
  			</div>
  		<?php
  		}//if
  		?>
  
  		<?php
  		$comments_query = new WP_Comment_Query;
  		$comments = $comments_query->query( $args );
  		//print_r($comments);
  		//$a = '<a href="'.the_permalink().'>...Read more</a>';			
  		if( $comments ) {
  		?>
  		<div class="tab-pane" id="comments">
  		<ul class="bg-none">
  		
  		<?php 
  		//$size = array(70,40);
  		foreach ( $comments as $comment ) {
  		echo '<li class="recent-post-img clearfix"><p>' .get_avatar($comment->comment_author_email, 40) . '';
  		echo '<strong>' . $comment->comment_author . ': </strong> ';
  		echo '' . $comment->comment_content . '</p></li>';
  		}
  		?>
  		
  		</ul>
  		</div>
  		<?php
  		}//if
  		?>
  		
  		 <div class="tab-pane" id="tags">
  			<div id="bg-none-2" class="tagcloud">
  		 <?php
  			$tags = get_tags();
  			foreach ( $tags as $tag ) {
  			$tag_link = get_tag_link( $tag->term_id );
  			$html = "<a href='{$tag_link}' title='{$tag->name} Tag' class='tag-link-$tag->term_id'>";
  			$html .= "{$tag->name}</a>&nbsp;&nbsp;";
  			echo $html;
  			}
  		 ?>
  		</div>
  		</div>
  		</div>
  	</div>
  	</div>	
  		<?php
  	}
  }
  
  function Tab_widget_registration() {
  //unregister_widget('WP_Widget_Recent_Posts');
  register_widget('Tabs_Widget');
  }
  
  add_action('widgets_init', 'Tab_widget_registration');
  //require (TEMPLATEPATH . '/widgets/facebook.php');
  require (TEMPLATEPATH . '/libs/plugins/simple-facebook-plugin/simple-facebook-plugin.php');
  require (TEMPLATEPATH . '/libs/plugins/video-sidebar-widgets/video-sidebar-widgets.php');
  require (TEMPLATEPATH . '/libs/plugins/ad-widget/adwidget.php');
  //require (TEMPLATEPATH . '/includes/bootstrap-wp-navwalker.php');
  ?>
  #23625

  mirekk
  Participant
  Web

  Šablona si zřejmě sama po určitém počtu znaků vloží tlačítko. Pokud je počet znaků menší než požadovaný pro vložení tlačítka, pravděpodobně se nevloží. Zkuste snížit hodnotu return v tomto řetězci:

  function custom_excerpt_length( $length ) {
  	global $data;
  	//return 20; 
  	return $data['tp_read_more_text_limit'];
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 příspěvky - 1. až 2. (z celkem 2)

Pokud chcete odpovědět na toto téma, musíte se nejdříve přihlásit.