Vítkovice a.s. – krize není, úpis je mrtev. Ať žije úpis!

Po necelých dvou letech nakonec došlo k nevyhnutelnému – padlo soudní rozhodnutí o tolikrát diskutovaném úpisu. A výsledek? Plánovaný úpis akcií byl nakonec soudně zrušen. Co to vlastně znamená? Nebudu tu již opakovat mnohokrát omílaná fakta o úpisu, která lze najít v sérii dřívějších podrobných příspěvků a zaměřím se už pouze na shrnutí nových informací.

Komárkova skupina KKCG v srpnu 2007 žalobou zamezila navýšení základního kapitálu akciové společnosti Vítkovice, o němž v červnu téhož roku rozhodla valná hromada. Většinoví akcionáři (rozuměj Světlík přes jím ovládané firmy) na ní odhlasovali zvýšení základního kapitálu o 265 milionů Kč na celkových 398 milionů Kč. Vítkovice chtěly oficiálně navýšit kapitál na trojnásobek mimo jiné proto, aby zvýšily svou možnost účastnit se velkých tendrů, kde se vyžaduje kapitál vyšší než 10 milionů eur. Kromě toho měl být úpis také zdrojem financí pro budoucí rozvojové záměry Vítkovic. Samotný úpis tedy nebyl ničím špatným, ale pouhou ekonomickou nutností. Napaden byl však kvůli prapodivně navržené realizaci, která měla svoje “mouchy” potenciálně poškozující minoritní akcionáře společnosti Vítkovice, a.s. Koncem dubna 2009 se pak konečně objevila zpráva, že: “Krajský soud v Ostravě vyhověl návrhu společnosti KKCG Industry a usnesení valné hromady společnosti Vítkovice z června 2007 o zvýšení základního kapitálu prohlásil za neplatné.” Už na minulé valné hromadě v roce 2008 to evidentně tušilo i samotné představenstvo Vítkovic a nakonec se to tedy stalo holou skutečností.

Obě strany samozřejmě obhajují bezvýhradně své postoje. KKCG Industry rozhodnutí soudu pochopitelně ihned přivítalo: “Jsme rádi, že nám dal soud za pravdu a že prohlédl účelové kroky a taktiky, které prosadily firmy ovládané panem Světlíkem. Soud svým rozhodnutím ochránil minoritní akcionáře Vítkovic a zabránil jejich poškození.” Dodal bych k tomu, že soud ochránil spíše nezodpovědné majitele cenných papírů, kteří by se úpisu nezúčastnili a v tomto případě tedy musím dát KKCG zapravdu, protože se mi nechce věřit, že by byl “špatně” navržený úpis pouhým diletanstvím. “Od samého počátku bylo zřejmé, o co jde. Vždyť podle mechanismu, který společnosti jím ovládané prosazovaly, by musela společnost Vítkovice v prvním kole úpisu zvládnout úpis témeř 800 akcionářů každou hodinu. To je v praxi naprosto nemožné. Jak by probíhal úpis v druhém kole, nebylo pro jistotu vysvětleno vůbec,” dodal mluvčí KKCG.

Česká média vše pojímají jako napínavý spor dvou “magnátů” o strojírenské impérium a menšinové akcionáře a podrobnosti o úpisu příliš nezmiňují. Všem totiž muselo být předem jasné, že “mrtvé duše” nikam žádné nové akcie upisovat nepojedou, takže vůbec nešlo o administrativní zvládnutí náporu upisujících v prvním kole, ale hlavně o nejasně definované druhé kolo, kde by všechny neupsané akcie po “mrtvých duších” patrně podle navrženého úpisu získal Světlík a posílil tak svou pozici (maximálně však o několik procent). Světlík by tedy sice trochu posílil, ale na druhou stranu je však třeba odporovat zprávám, které se objevily v tisku: “Ohrožena byla i pozice firmy KKCG, která před červnovou valnou hromadou získala z trhu proti Světlíkově vůli deset procent akcií Vítkovic.” Pozice KKCG samozřejmě ohrožena nebyla, protože by KKCG všechny své akcie upsala již v prvním kole a zůstalo by jí tak i po úpisu opět krásných blokačních 10 %. V podstatě se tedy “magnáti” pouze dva roky soudně dohadovali, kdo získá neupsané akcie “mrtvých duší” a jedna strana přitom “bránila” menšinové akcionáře, zatímco druhá zdůrazňovala ekonomický význam samotného úpisu.

Podrobnější stanovisko k soudnímu stanovisku přišlo také zprostředkovaně z Vítkovic: “Podle mluvčí společnosti Vítkovice Evy Kijonkové soud usnesení valné hromady zrušil kvůli procesním a formálně-právním pochybením. Společnost KKCG dále žádala o finanční zadostiučinění a o zrušení usnesení o orgánech valné hromady. V těchto dvou bodech dal soud za pravdu Vítkovicím. Vzhledem k tomu, že KKCG vedením sporu dva roky blokovala možnost jakéhokoli nového projednání nezbytného zvyšování kapitálu, nebude se společnost Vítkovice proti rozhodnutí soudu odvolávat, aby rozsudek nabyl právní moci co nejdříve a firma mohla na valné hromadě znovu o navýšení kapitálu jednat. Navýšení kapitálu je důležité pro zahraniční tendry a pro investice a rozvojové záměry společnosti Vítkovice.” Už na další valné hromadě (patrně konec června 2009) tedy bude s největší pravděpodobností navržen (a schválen) úpis nový, který bude velmi podobný, ale tentokrát bude zcela jistě formulován správně. Prohlásil to ostatně rovnou i pan Světlík: “Přijdeme s formálně správným návrhem už na příští valné hromadě v červnu.” Představitelé Vítkovic se tedy nebudou proti soudnímu rozsudku odvolávat, protože situaci nechtějí komplikovat a je pro ně jednodušší za dva měsíce navrhnout nový úpis, který bude již formálně správný.

Bohužel neznám celé soudní rozhodnutí, takže není úplně jasné, co přesně bylo soudně rozhodnuto, ale není to zase až tak důležité. Bude nový úpis, který proběhne patrně co nejdříve po schálení. Jaké budou přesné podmínky nového úpisu, zda pojedou akcionáři upisovat nové akcie osobně až do Ostravy a jestli bude úpis opět soudně napaden ze strany KKCG se uvidí až po valné hromadě. Pro minoritní akcionáře je však prakticky nejhorším řešením případná dohoda “magnátů” a následně jejich vyvlastnění. Kdo však byl na valné hromadě a viděl právníka KKCG v akci, tak se této varianty zatím příliš neobává. I když kdo ví, jde o velké (milardové) peníze…

A jak vlastně ovlivnila a ovlivní současná finanční a ekonomická krize hospodářské výsledky Vítkovic? Zveřejnění hospodářských výsledků samotné mateřské společnosti Vítkovice, a.s. za loňský rok by mohlo proběhnout snad do konce května (podle loňského vzoru), ale mnohem důležitější konsolidované výsledky a související podrobnosti se pak dozvíme asi až na valné hromadě koncem června. Až tam zjistíme, jak se budou lišit loňské odhady a skutečnost v době finanční a ekonomické krize. Pokud si mohu dovolit spekulovat, tak budeme svědky v nejhorším případě jen mírného růstu či stagnace (tržeb i zisku), ale osobně předpokládám poměrně výrazný růst. Je velmi zajímavé, jaké oficiální informace jsou firmou zveřejňovány během posledních několika měsíců v době vrcholící krize: Den otevřených dveří, témata diplomových prací pro studenty strojírenství, výstava vydražených obrazů pro veřejnost, prostě vše co investory v této nestabilní době opravdu zajímá. A když už byl slavnostně zapálen první z nových kotlů Elektrárny Tušimice, tak se v oficiální zprávě dozvíme mnoho technických detailů, ale nějaké bližší informace a ekonomické zhodnocení zakázky už bohužel ne. Jde tedy o podivné informační vakuum, jehož cílem je patrně příliš neupozorňovat na velmi úspěšnou firmu.

Rozvojové plány Vítkovic jsou totiž megalomanské a krize na společnost zatím příliš nedopadla, alespoň to tvrdí ve velmi optimistickém rozhovoru Jan Světlík: “České strojírenství světová krize zasáhne, ale dopad nebude tak citelný jako v autoprůmyslu… Třeba u lodních hřídelí jsme přišli asi o tři procenta ze sjednaných zakázek. Ale my máme objednávky až na čtyři roky dopředu, tento trh nemá tak prudké výkyvy jako třeba u aut… U lahví pro auta je pokles znát, ale u lahví pro plnicí stanice poptávka moc nespadla. Poslední dva tři roky byl na trhu s lahvemi takový hlad, že jsme měli vyblokované kapacity na rok dopředu. Teď se vracíme k normálním lhůtám, k normálnímu byznysu. Další pokles může přijít, ale nás to nepoloží – nemáme nadměrné dluhy, a kdyby bylo nejhůř, můžeme to řešit navýšením kapitálu… Investice do nových energetických zdrojů pokračují normálně. O rušení žádných plánovaných akcí nevím.”

Na finanční a ekonomickou krizi však výrazně zareagovala cena akcií, která výrazně propadla. Ze stabilních hodnot kolem 700 Kč za akcii v období loňské valné hromady, jsme se v době paniky dostali až k hranici 200 Kč za akcii (únor 2009). Kdo nakoupil (nejen Vítkovice), může si v současné době užívat již téměř 100% zisku, protože se cena akcií pomalu blíží hranici 400 Kč. Koncem roku 2008 pak také proběhlo několik větších přímých obchodů za ceny kolem 600 Kč za akcii. Nad důvody propadu ceny akcií se dá sice jen spekulovat, můžeme však zcela vyloučit ekonomické příčiny. Jako první se nabízí cílený propad, který šlo v době vrcholící krize a velmi nízké likvidity u tohoto titulu “zařídit” velmi snadno (za pár stovek tisíc), kdy byl přirozený a všeobecný panický pád cen podporován i nuceným prodejem akcií Vítkovic, protože bylo třeba doplnit margin u jiných akcií v portfoliu, které padaly o desítky procent denně (ORCO, NWR a další). Také další posun a nejistota ohledně plánovaného úpisu žádné nové investory nepřilákaly. Velmi často lze také na RM-Systému vypozorovat tajemného prodejce, který nenechá cenu příliš stoupnout. Z fundamentálního hlediska jde v současné době o “jistotu desetinásobku”, ale v dlouhodobém horizontu (klidně i několik let). A bohužel i s reálným rizikem vyvlastnění za neznámé ceny.

Pokračují také spory o ovládnutí jednoho z majoritních vlastníků Vítkovic, kterým je Vítkovice Holding, a.s., kdy Městský soud v Praze zamítl žalobu Davida Berana a společnosti KKCG Industry jako vedlejšího účastníka proti Janu Světlíkovi. David Beran se u soudu domáhal zrušení rozhodnutí Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR z loňského ledna, kdy bylo stanoveno, že musí vrátit 45 procent akcií společnosti Vítkovice Holding Janu Světlíkovi. Spory o vlastnictví 45 procent akcií společnosti Vítkovice Holding se táhnou zhruba tři roky. Za tu dobu vedli účastníci sporu, kterými jsou, vedle Jana Světlíka a Davida Berana, také skupina KKCG a Petr Novotný, řadu soudních pří a arbitráží. Tato kauza se však situace ve Vítkovice, a.s. moc netýká, i když jsou názvy společností dost často zaměňovány (společně ještě s firmou Vítkovice STEEL).

Dostal jsem se také k detailním materiálům z valné hromady s přesným popisem jejího průběhu, postupně tady některé zajímavější informace zveřejním. Mimochodem, chystáte se někdo na letošní valnou hromadu?

Nejoblíbenější hosting pro WordPress WEDOS.cz

One thought on “Vítkovice a.s. – krize není, úpis je mrtev. Ať žije úpis!”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *